GENERELT 
Denne personvernerklæringen angir retningslinjene våre og beskriver hvilke opplysninger vi samler inn om våre kunder, samt besøkende på våre nettsider. I dette inngår hvordan og hvorfor vi samler inn og bruker opplysningene, samt hvordan vi ivaretar våre kunders rettigheter og reglene i personvernlovgivningen. Innsamling, lagring, sammenstilling, utlevering og annen behandling av personopplysninger er regulert i personopplysningsloven. Loven stiller bl.a. strenge krav til konfidensialitet og sikkerhet ved behandling av personopplysninger. Datatilsynet fører tilsyn med loven. Personopplysning er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en fysisk person, f.eks. navn, adresse og epostadresse. 
  
BEHANDLINGSANSVARLIG 
Piscada er behandlingsansvarlig for virksomhetens personopplysninger. Med dette menes i loven den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger og hjelpemidler som skal benyttes. Det er behandlingsansvarlig som er ansvarlig for at behandlingen av personopplysninger skjer i henhold til loven.   

ULIKE TYPER PERSONOPPLYSNINGER 
Piscada lagrer kontaktinformasjon (navn, telefonnummer og epostadresse). Vi lagrer også epost og annen skriftlig informasjon, inklusive tilbakemeldinger, kundeservice og lignende. Dersom du samtykker til å motta nyhetsbrev, oppdateringer, aktiviteter eller lignende lagrer vi også disse opplysningene. Avhengig av hvilken skyplattform som brukes så kan vi også lagre ned opplysninger om bruk av teknisk utstyr, enheter, internettforbindelse, posisjon og annet registrert av vår programvare, måleverktøy og tekniske logger.   
FORMÅLET MED BEHANDLINGEN 
Personopplysninger som lagres hos Piscada brukes primært til å administrere ditt kundeforhold. Dette omfatter bl.a. faktura og kommunisere med deg i forbindelse med ditt kundeforhold og gi nødvendig hjelp og nyttig informasjon. Opplysningene gjør oss samtidig i stand til å tilpasse og forbedre vårt tjenestetilbud og kommunikasjon med deg som kunde.   Opplysninger som automatisk blir registrert bidrar til at vi kan sikre at tjenestene fungerer slik de skal og holder den kvaliteten de skal ha. I dette ligger også at vi proaktivt kan løse eventuelle tekniske problemer før du merker dem, minimere risiko for feil. Opplysninger setter oss også i stand til å gi deg en best mulig brukeropplevelse på de ulike tekniske enheter du bruker med skjermer av ulike størrelser.  
      
VARIGHET
Vi oppbevarer personopplysninger kun så lenge det er nødvendig ut fra de formål som er beskrevet eller for å oppfylle bestemte lovkrav. Dette innebærer at lagringstiden for ulike typer opplysninger vil kunne variere. Fakturaopplysninger må lagres i minst 5 år. Kontaktopplysninger lagres så lenge du er kunde hos oss, og en viss periode i etterkant skulle du bli kunde igjen. Andre typer opplysninger som f.eks eposter og annen dialog med kundeservice kan ha et kortere lagringsbehov.
 
DELING AV OPPLYSNINGER
Enkelte tredjeparter som utfører tjenester på våre vegne og hjelper oss med drift av virksomheten og levering av tjenester kan få tilgang til relevante opplysninger. Da gjelder de samme formål som beskrevet ovenfor. 
 
Vi inngår skriftlige avtale med tredjeparter vi deler opplysninger med og stiller tydelige krav om å følge gjeldende personvernlovgivning og krav til informasjonssikkerhet.
        
BESKYTTELSE AV OPPLYSNINGER
Vi arbeider systematisk og planmessig med å ivareta informasjonssikkerhet. Med dette gjelder tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak for å beskytte lagrede personopplysninger mot uautorisert tilgang og bruk. Dette gjelder også tredjeparter dersom vi deler personopplysninger med dem.
 
Ved en eventuell omorganisering, salg eller annen overføring av eiendeler overføres opplysninger, forutsatt at mottakeren godtar å bruke personopplysninger på en måte som er forenlig med denne personvernerklæring.
 
INFORMASJONSKAPSLER OG SPORINGSBILDER
Når du besøker våre nettsider registrerer vi automatisk informasjonskapsler (cookies). I enkelte tilfeller registreres også sporingsbilder.Informasjonskapsler er små datafiler som lagres på enheten din når du surfer og bruker nettsteder og tjenester på internett. Et sporingsbilde er et skjult bilde plassert på enkelte internettsider.
 
Vi bruker informasjonskapsler for å måle trafikk på våre nettsider, hvordan besøkende navigerer og varighet. Hovedformålet er å sikre og forbedre ytelsen til nettstedet. Sporingsbilder kan brukes til lignende formål.
 
Du kan angi i nettleseren om du ønsker å godta eller deaktivere informasjonskapsler. Det kan hende at enkelte tjenester ikke virker med deaktiverte informasjonskapsler.
         
KOBLINGER TIL ANDRE NETTSTEDER OG TJENESTER
Dersom vår nettside eller tjenester linker til andre nettsider eller tredjepartstjenester er Piscada ikke ansvarlig for disse.