Open aquaculture platform

Operasjons- og tilvekstsenter

Fjernstyring av fôring, kamera, vinsj og flåtesystem fra ulike leverandører.

Flåtestyring

Lukestyring, generatorovervåkning, pumper, ensilasje, lys, tanker, vanninntregning.

Landbasert

Landbaserte anlegg- gjennomstrømming og RAS.

Båter

Service- og brønnbåter, motorovervåkning, drivstoffsforbruk, posisjonering, thrustere, pumper.

Open aquaculture platform

Piscada Open Aquaculture Platform er en unik moderne skybasert prosessplattform. Piscadas plattform er bygget med en dynamisk arkitektur basert på åpne protokoller og grensesnitt. Dette gir kunder et fleksibelt system som ikke låser kunden i proprietære løsninger. Dekker funksjonalitet fra PLS, maskinkommunikasjon, annet fysisk utstyr og skytjenester. Støtter fôrsystem som AKVA Connect, AKVA Control , Ocea Feedstation, Fluctus, Steinsvik Feedstation, kamerasystem fra AKVA Steinsvik og Panoptes, samt et bredt spekter av protokoller og tjenester som OPC UA, MQTT, MODBUS og M-BUS. Data lagres i en big-data database som støtter tilnærmet ubegrenset antall samtidige forbindelser og avanserte analyser med vårt rammeverk for maskinlæring. 
Nøkkelfunksjonalitet:

 • Maskinvare- og leverandøruavhengig
 • Uniform datafangst fra alle prosesser, muliggjør digitalisering
 • Enkel og hurtig engineering og oppsett
 • Støtter åpne industristandarder
 • Høy ytelse fra en enkel lokalitet til hele virksomheten
 • Tilgang til kamerastrømmer, kamerastyring og bevegelser
 • Første løsningen til å kombinere kamera og fôring fra flere leverandører i et felles grensesnitt
 • Integrerer med verktøy for bildeanalyse - pellet, lus, biomasse, oppførsel, helse
 • Kan brukes i hele verdikjeden som båter, flåter, landanlegg og mer
 • Sanntids-data og alarmer med utallige muligheter innen analyse
 • Integrerer med produksjonssystem som Mercatus, Fishtalk, Infront-X og EGI
 • Merverdi med teknologioverføring fra andre relaterte industrier med Piscadas plattform

SJØBASERT

Operasjonssenter

 • Ubegrensede muligheter med fôrsystem og løsninger
 • Integrasjon med silo og silomålere
 • Generator- og energikontroll
 • Vanninntregning og pumpekontroll
 • Nivåoversikt for vann, drivstoff og ensilasje
 • Avansert alarmhåndtering

Styring av kamera og fôring

 • Leverandøruavhengig kamera- og vinsj-styring
 • Leverandøruavhengig fôrstyring
 • Oppkobling av miljøsensorer
 • Lagrer fôrdata og kameraoperasjoner i en data lake
 • Sanntidsanalyse og benchmark av fôroperasjoner

Landbasert

RAs - WTA Seksjon

 • Full overvåkning av alle prosesser relatert til RAS og gjennomstrømmingsanlegg
 • Energiovervåkning og optimalisering
 • Kontroller hele bygget med Piscadas løsning for byggautomasjon
 • Brukervennlig design - tilpasses brukere og roller
 • Lett å sette opp alarmer og overvåkning for kritiske prosesser
 • Plattform som er lagd for avanserte analyser og big data

RAs - tank seksjon

Komplett systemintegrasjon.
Lett å utvide og inkludere ekstra sensorer og andre datakilder.