Open aquaculture platform

Operasjons- og tilvekstsenter

Fjernstyring av fôring, kamera, vinsj og flåtesystem fra ulike leverandører.

Flåtestyring

Lukestyring, generatorovervåkning, pumper, ensilasje, lys, tanker, vanninntregning.

Landbasert

Landbaserte anlegg- gjennomstrømming og RAS.

Båter

Service- og brønnbåter, motorovervåkning, drivstoffsforbruk, posisjonering, thrustere, pumper.

Open aquaculture platform

Piscada Open Aquaculture Platform er en unik moderne skybasert prosessplattform. Piscadas plattform er bygget med en dynamisk arkitektur basert på åpne protokoller og grensesnitt. Dette gir kunder et fleksibelt system som ikke låser kunden i proprietære løsninger. Dekker funksjonalitet fra PLS, maskinkommunikasjon, annet fysisk utstyr og skytjenester. Støtter fôrsystem som AKVA Connect, AKVA Control , Ocea Feedstation, Fluctus, Steinsvik Feedstation, kamerasystem fra AKVA Steinsvik og Panoptes, samt et bredt spekter av protokoller og tjenester som OPC UA, MQTT, MODBUS og M-BUS. Data lagres i en big-data database som støtter tilnærmet ubegrenset antall samtidige forbindelser og avanserte analyser med vårt rammeverk for maskinlæring. 
Nøkkelfunksjonalitet:

SJØBASERT

Operasjonssenter

Styring av kamera og fôring

Landbasert

RAs - WTA Seksjon

RAs - tank seksjon

Komplett systemintegrasjon.
Lett å utvide og inkludere ekstra sensorer og andre datakilder.