Om oss

Om Piscada

Piscada startet som et prosjekt i regi av SINTEF i 2007, med flere norske industrielle nordland-tavle bedrifter som faddere. Formålet var en mulighetsstudie av en IT-plattform for styring, overvåkning, visualisering og rapportering i en modulbasert pakke. Et sentralt kriterium har vært at utviklingsplattformen skal være effektiv å bruke for personer med hovedkompetanse på prosess. I 2009 ble Piscada AS etablert gjennom en kommersialisering av forskningsresultatene. Piscada AS er lokalisert i Trondheim hvor vi har kontorlokaler på Innovasjonssenteret ved NTNU. Firmaet har i dag 14 ansatte med bakgrunn fra prosesskontroll og IT. Utover Piscadas ansatte er det flere personer innen bygg og akvakultur som bidrar på fulltid med utvikling av Piscada-programvare.

Piscadas kjerneområde er utvikling av programvare for automasjon og industriell IT. Piscada-programvaren reduserer og eliminerer mange av utfordringene i grensesnittet mellom SCADA-system og industriell IT. Piscada er en åpen løsning som inkluderer styring, HMI, historikk og verktøy for industriell IT i en og samme pakke. Piscada benyttes innen prosesstyring, akvakultur, vannrensing og byggstyring. Piscada er nå i gang med testing av applikasjoner for skip og lanserer i høst en ny, innovativ applikasjonsplattform tilpasset maritime behov.

apurgo1 environment1 barge_small bas1